Aim Thoughts

Zlatan ger sig in i energidebatten

Med ett inlägg på Twitter häromdagen markerade Zlatan Ibrahimovic sin negativa inställning till vindkraft i Offerdal, Jämtland. Han har gjort investeringar där beroende på, som han säger, ”den storslagna fjällnära naturen”.

Med det sätter det fart på en debatt som visar just hur komplicerat det är att få till den framtida energiförsörjningen. När regering och riksdag successivt avvecklat kärnkraft och subventionerat vindkraft så dyker förr eller senare den här typen av konflikter upp. Vindkraften är en fantastisk energikälla på många sätt samtidigt som det är en utmaning för det elnät vi har eftersom produktionsnivån varierar beroende på hur mycket det blåser.

Det är inte lätt att göra alla glada om vi ska öka elproduktionen kraftigt, dels för att kompensera bortfallet av el från kärnkraft och dels för det ökade behovet av el när allt fler företag och hushåll ställer om från fossilbaserat till elektricitet.

Jag tror vi kommer se att frågan om energipolitiken kommer växa i betydelse i opinionen när behovet av el blir alltmer uppenbart och när konflikterna om hur produktionen ska bedrivas kommer upp till ytan. Det finns utrymme för kommunpolitiker och näringslivsföreträdare att kliva fram och ge röst på ett ännu tydligare sätt då frågan på vissa håll är akut med de långa ledtider det tar att få fram ökad elproduktion och utbyggda elnät.

Om det inte finns ett opinionstryck kommer inte politiken att agera tillräckligt snabbt och kraftfullt. Risken är att energipolitiken åter blir förhandlingsbar vid kommande regeringsbildningar då oenigheten är alltför stor mellan partierna. Om det inte ska bli så behöver mycket göras innan valrörelsen så att fler partier förstår allvaret i landets elförsörjning.

Niklas Nordström | President & Senior Advisor | Aim Public Affairs
Dela detta:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

sv_SESV