Aim Thoughts

Sverige behöver en omstart i relationen till EU

Det har snart gått 30 år sedan Sverige blev medlemmar i EU och det är ingen tvekan om att medlemskapet tjänat oss väl när det gäller hur exporten och ekonomin utvecklats och det samlade välståndet tack vare att Sverige är en del av den gigantiska marknaden som EU utgör. Likaså har vi kunnat stärka och utveckla en rad områden som gjort Europas miljö bättre och den fria rörligheten har underlättat för vårt resande inom Europa.

Det som återstår är dock att Sverige måste lära sig på riktigt hur vi ska agera för att göra vår röst hörd. Det finns en samlad naivitet och okunskap från politik och näringsliv när det gäller hur opinioner formas och beslut tas inom EUs demokratiska strukturer. Ta det senaste exemplet när det gäller skogsnäringens problem att få gehör för vår syn av skogsbruk gentemot majoriteten inom EU.

I en debattartikel skissar Svenskt Näringslivs ordförande på hur en agenda kan se ut för Sverige kommande år för att påverka EU. Den skulle med fördel kunna inkludera fler aktörer, till exempel fackförbunden, då det är helt centralt att Sverige samlat skärper till sig när det gäller hur vi ska vara en konstruktiv och aktiv medlem av EU.  För så här kan vi inte ha det när vi så fatalt misslyckas med att få förståelse för den svenska partsmodellen på arbetsmarknaden eller en så stor industri som skogsnäringen.

Niklas Nordström | President & Senior Advisor | Aim Public Affairs
Dela detta:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

sv_SESV