Miltton Thoughts

Ska vi inte ha gruvor och växande industrier i Sverige?

I veckan togs ett beslut som underminerar LKABs fortsatta gruvdrift i Kiruna. Mitt i den enorma samhällsomvandling som pågår i Malmfälten för att kunna trygga gruvornas framtid kom Mark- och Miljödomstolens beslut att inte tillåta den utökade produktion LKAB vill göra. Det här beslutet är ett i raden av många beslut och förhalningar som omöjliggör utveckling av befintliga gruvor eller nya gruvor. Trots att alla vet att det behövs mineral och metaller för att klara klimatomställningen så är det i praktiken omöjligt kunna ha en växande gruvnäring i Sverige.

Anders Sundström, tidigare näringsminister och idag verksam i bland annat Kauins Iron, gav en väldigt bra intervju om att den miljölagstiftning som vi idag har är förödande och att det aldrig var politikens intention att det skulle bli omöjligt bedriva industriverksamhet i Sverige. Problemet är att kraven i miljöbalken, som de nu tillämpas, ofta hamnar i strid med viktiga investeringar, som också är nödvändiga för klimatomställningen.

Alltför många inom politiken, industrin och facken har tagit för lätt på den lagstiftning vi har och inte förstått allvaret i det som nu händer. LKAB-exemplet är inget undantag utan tvärtom regel för hur större industriprojekt hanteras. Ska Sverige ha en framtid som industrination krävs en målmedveten vilja från alla parter att ändra på lagstiftning och instruktion till myndigheter så vi ser en tydlig förändring.

Jag skulle säga att public affairs använts alltför lite, och med för vaga budskap, under de senaste 25 åren för att förklara för svenska folket vad som håller på att hända. Det vi nu ser är regel och inte undantag när det blir stopp för stora industriprojekt. Dags att se till att det blir ändring på det!

Niklas Nordström | Senior Advisor | Miltton Public Affairs Sweden
Dela detta:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

Ska vi inte ha gruvor och växande industrier i Sverige?

Niklas Nordström | Senior Advisor | Miltton Public Affairs Sweden
Dela detta:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

sv_SESV