Aim Thoughts

Fokus på vårt växande behov av elektricitet

Med H2 Green Steels (H2GS) etablering i Boden bekräftas än en gång att det inte kommer att finnas något elöverskott i norr. Alla de stora industriprojekten kommer ta den el som finns och mycket mer i anspråk. Bara H2GS kommer att behöva 12 TWh per år vilket är nästan allt som Luleälven producerar. Det kommer med andra ord krävas väsentligt mer elektricitet än idag, minst 50 procent eller kanske ännu mer. Likaså måste politiken ta itu med de orimligt långa tillståndsprocesserna för att bygga industrier och elnät. Annars kommer klimatomställningen inte kunna förverkligas.

Jag hoppas den pågående debatten nu kan sluta att handla om det politiska spelet och istället fokusera på hur landet ska försörjas med fossilfri el både nu och på lång sikt. De flesta begriper att det kommer behövas såväl vattenkraft, vindkraft som kärnkraft om vi ska klara elförsörjningen. Därmed borde det inte göras så mycket partipolitik av hur elektriciteten produceras. Internationellt pågår en annan mer nyanserad debatt där bland annat Bill Gates engagerat sig djupt i klimatomställning och forskning för att få fram fossilfri el via kärnkraft.

Niklas Nordström | President & Senior Advisor | Aim Public Affairs
Dela detta:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

sv_SESV