Miltton Thoughts

Brist på el och skenande priser – energipolitiken skapar stora problem

I Europa är det kraftigt stigande elpriser som löpande rapporteras i media och Sverige smittas av det som sker på kontinenten där gaspriset stigit kraftigt och bristen på planerbar elproduktion är stor. Vi är ännu tidigt på hösten och det är onekligen oroande att vi redan har alarmerande rapporter om brist på el och skenande priser. September blev den dyraste månaden någonsin i södra Sverige med elpriser som rusade 1417% en viss period.

Sverige har ju inte gjort det lättare för sig genom att kraftigt minska fossilfri elproduktion i södra Sverige när kärnkraften avvecklas. Hittills har svaret från regeringen varit att det där är marknadens problem att lösa. Dock hör jag andra tongångar nu från Socialdemokraterna och det är välkommet. Basindustrins omvandling, elfordonens genombrott och annan elektrifiering gör att behovet av el växer mycket snabbare än politik och myndigheter hittills förberett sig för.

Om nuvarande situation fortsätter kommer vintern präglas av larmrapporter om elbrist och höga oförutsägbara priser. Då räcker det inte att peka på marknaden, utan politiken förväntas ha ett svar på människors oro. Vi kan i nuläget inte utesluta att elpriset och elproduktionen blir en valfråga.

Niklas Nordström | Senior Advisor | Miltton Public Affairs Sweden
Dela detta:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

Brist på el och skenande priser – energipolitiken skapar stora problem

Niklas Nordström | Senior Advisor | Miltton Public Affairs Sweden
Dela detta:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

sv_SESV