Aim Thoughts

Elbrist i Sverige – hur hamnade vi här?

En gång i tiden hade Sverige ett system av elproduktion som gjorde omvärlden avundsjuka. Mixen med kärnkraft i basen kombinerat med vattenkraft som ger en blandning av basproduktion och reglerkraft gjorde att elproduktionen alltid stämde överens med behovet.

Men efter att energipolitiken de senaste 20-30 åren hanterats som ett verktyg för att sy ihop regeringsunderlag har Sverige inte längre en elproduktion och ett elnät som ger stabil och säker försörjning till hushåll och företag. Nyheterna avlöser varandra om den än mer absurda situationen efter den andra där till exempel kommuner och regioner inte kan sätta igång bostadsbyggen, etablera laddstolpar för elfordon eller bygga ut spårbunden kollektivtrafik för att det inte finns elektricitet. Det finns industrier som får nej på att växa eller elektrifiera sin verksamhet för att det inte finns utbyggda elnät.

Exemplen är alltför många för att de ska vara anekdoter. Istället bildar de ett dystert mönster där Sverige inte längre har en elproduktion och ett elnät som kan möta det växande behov som finns. Prognoserna för Sveriges framtida behov av elektricitet säger att vi måste öka produktionen med 50 procent eller ännu mer.

Det som är riktigt illa är att den situation vi har är helt och hållet skapad av politiska beslut av regering och riksdag. Kostnaderna för energipolitiken är enorma i form av subventioner och skatter som drabbar hushåll och företag, och som ska kompensera avvecklingen av kärnkraften. Om Sverige hållit fast vid den energimix https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/hallbarhet-miljo-och-energi/sluta-se-de-olika-energislagen-som-varandras-fiende_1162487.htmlsom tjänat landet så väl så hade vi haft en gyllene sits idag. Vi behöver en radikal kursändring av energipolitiken, till en som är realistisk och kostnadseffektiv och som ser till att vi har elektricitet när behovet finns.

Niklas Nordström | President & Senior Advisor | Aim Public Affairs
Dela detta:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

sv_SESV