Aim Thoughts

Det finns skäl att vara optimistisk om framtiden trots allt

Även om världen är mitt inne i en pandemi som skördar offer och skadar företagens och hushållens ekonomi finns det skäl att vara optimistisk om framtiden. I skuggan av Trumps dårskap glöms lätt annat bort som sker i världspolitiken. EU och Kina slöt ett investeringsavtal som ger bättre möjligheter för svenska företag att verka i Kina. Det innebär också att Kina öppnar upp där det tidigare varit mer slutet, respekterar ILO:s principer och implementerar Parisavtalet för att minska klimatpåverkan. Nästa steg är ett frihandelsavtal som kommer att göra så att exporten ökar ännu mer till den växande kinesiska ekonomin.

Tekniken och forskningen fortsätter att ge oss nya tjänster och produkter som revolutionerar vår vardag och driver på tillväxten. Forskningen ger oss lösningar som minskar ohälsa och lindrar sjukdomar. Ta bara hur snabbt vaccin kom på plats för COVID-19.

Även om en del jobb försvinner så ökar behoven av arbetskraft inom andra områden som service- och välfärdssektorn samt inte minst de nya företagen som växer fram. Ur krisen kommer en rekordsnabb utveckling av digitala tjänster som förändrar värdekedjor, arbeten och vardagen. USA kommer med Biden som president att återansluta sig till Parisavtalet och med olika ekonomiska morötter driva på för omställningen att minska klimatutsläppen.

Jag är optimist i grunden och tycker det finns goda skäl att vara det givet det vi nu ser hur politiker, företag och hushåll hanterar kriser, anammar det nya och löser problem.

Niklas Nordström | President & Senior Advisor | Aim Public Affairs
Dela detta:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

sv_SESV