Aim Thoughts

Det är farligt när retoriken slår tillbaka

Jag skrev i förra nyhetsbrevet om hur skadlig och farlig lögnen är för vår demokrati. Den har visat sig i sin brutalaste skepnad under kommunism och nazism, men används också i dag av Vladimir Putin för att demontera demokratin i Ryssland eller av Donald Trump och hans anhang för att undergräva tilltron till demokratiska val och institutioner i USA.

Efter Trump står Republikanerna inför en oerhört svår situation. Basen i partiet och en stor del av väljarkåren är fortsatt övertygade om att Trumps lögner är sanning. Det har valts in en rad politiker på höga ämbeten som helt står bakom Trumps retorik och upprepar lögnerna om att valet var stulet och riggat. Det finns alltså konspirationsteoretiker av den högre graden som nu sitter i lagstiftande församlingar och som vägrar att se verkligheten med samma ögon som vi andra.

Hur ska de komma undan detta och kunna återgå till ett mer normalt parti efter åren med Trump? Eric Cantor är en av de som på ett tydligt sätt beskriver hur Republikanerna själva bäddat för de här situationen, genom att under en längre tid förenkla verkligheten och fokusera på att skapa konflikter snarare än lösningar. Cantor är en mycket erfaren politiker, han var bland annat talman i representanthuset en period, och hans ord har även legitimitet i Sverige. Det är farligt om politiker beskriver verkligheten på ett sätt som inte är sant och därmed skapar falska bilder och förhoppningar om hur saker är och vad som kan göras. Ofta är ju politiken och dess lösningar inte alls så enkel som man vill ge sken av. 

Det är lätt hänt, tro mig jag vet, att slarva med nyanser och låta förespegla att frågor kan lösas enkelt eller att demonisera motståndaren. Jag tycker retoriken kring SD hamnat mycket i det facket. Jag har en rad invändningar mot det partiet och har sett hur usla de är i verkligheten. När jag var kommunalråd i Luleå lämnade SD in en budget som var en blåkopia av Lunds(!) budget, inte en siffra var rätt. Det går med andra ord att kritisera SD med goda argument utan att demonisera dem.

Jag tycker inte minst mitt eget parti Socialdemokraterna behöver tänka genom sin retorik i förhållande till SD och deras väljare, som ju i stor utsträckning är tidigare S-väljare. Under flera år har nu SD kritiserats, förvisso på goda grunder, för deras historia med ursprung i ett rasistiskt parti. Men nu är läget ett annat och det är ungefär var femte väljare som säger att de skulle rösta på SD om det vore val nu. Inte minst blir det förbryllande, om man som väljare som rör sig mellan S och SD, att förhålla sig till om man är rasist eller inte beroende på vartåt det lutar inför valet. Det måste gå att kritisera ett parti, dess företrädare och politik, utan att ta till överord som man sen får äta upp. En av lärdomarna från USA är just det att retoriken till sist biter sig fast och skapar låsningar som kan bli skadliga och svåra att ta sig ur.

Niklas Nordström | President & Senior Advisor | Aim Public Affairs
Dela detta:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

sv_SESV