Aim Thoughts

Bitcoin når nya nivåer

Jag tycker det är intressant att följa den utveckling som kryptovalutan Bitcoin har och se det skifte som den här typen av företeelser innebär för oss. Skillnaden nu mot tidigare är att stora aktörer inom bank och finans numera accepterar Bitcoin som betalningsmedel och gör egna investeringar. Det är inte längre en valuta för några avantgardister utan den blir alltmer etablerad.

Många kritiska röster har höjts mot regeringar och centralbanker som trycker mycket pengar samtidigt som budgetunderskotten och statsskulden växer. Värdet på de valutorna minskar och problem byggs in som blir svåra att hantera på sikt. Dessutom är tempot i den digitala världen så snabbt nu och ger oss helt nya lösningar på problem vi tidigare inte visste hur vi skulle hantera.

Så vad är det som talar emot att man kompletterar med en digital valuta som ger säkerhet på samma sätt som guld gjort genom historien. Förutom att stora investerare som investmentbanker och stiftelser köper in sig kommer också nyheter om städer som ser över placeringsinriktning för att möjliggöra köp av Bitcoin.

Niklas Nordström | President & Senior Advisor | Aim Public Affairs
Dela detta:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

sv_SESV