Aim Thoughts

Aim Thoughts

Trump inför riksrätt

Att titta på presentationerna i den amerikanska kongressen under riksrätten mot Trump är en mycket intressant och gripande tillställning. Vittnesmålen från flera av de politiker som argumenterar för att Trump ska fällas är skrämmande att ta del av. Hur rädda de och många andra var under de timmar som mobben härjade fritt i kongressens lokaler och jagade enskilda politiker som skulle infångas, hängas eller skjutas.

Jag är oerhört imponerad över den höga nivå som hålls av de som anklagar Trump för att ha drivit på och hetsat fram den stormning och det kuppförsök som gjordes 6 januari. Om det sen leder till att Trump fälls är en annan sak. Det hänger helt och hållet på om de republikanska senatorerna vill göra upp med arvet efter Trump eller väljer att titta bort.

Trump själv sägs ha varit vansinnig över att hans advokater varit så dåliga i att föra fram hans sak. Det är många företagare som gjort uppdrag för Trump och sedan inte fått betalt för det jobb de gjort. Om inte advokaterna han anlitat fått betalt i förväg skulle jag tro att de får ställa sig i kön av alla andra som försöker driva in skulder från Trump.

Det är farligt när retoriken slår tillbaka

Jag skrev i förra nyhetsbrevet om hur skadlig och farlig lögnen är för vår demokrati. Den har visat sig i sin brutalaste skepnad under kommunism och nazism, men används också i dag av Vladimir Putin för att demontera demokratin i Ryssland eller av Donald Trump och hans anhang för att undergräva tilltron till demokratiska val och institutioner i USA.

Efter Trump står Republikanerna inför en oerhört svår situation. Basen i partiet och en stor del av väljarkåren är fortsatt övertygade om att Trumps lögner är sanning. Det har valts in en rad politiker på höga ämbeten som helt står bakom Trumps retorik och upprepar lögnerna om att valet var stulet och riggat. Det finns alltså konspirationsteoretiker av den högre graden som nu sitter i lagstiftande församlingar och som vägrar att se verkligheten med samma ögon som vi andra.

Hur ska de komma undan detta och kunna återgå till ett mer normalt parti efter åren med Trump? Eric Cantor är en av de som på ett tydligt sätt beskriver hur Republikanerna själva bäddat för de här situationen, genom att under en längre tid förenkla verkligheten och fokusera på att skapa konflikter snarare än lösningar. Cantor är en mycket erfaren politiker, han var bland annat talman i representanthuset en period, och hans ord har även legitimitet i Sverige. Det är farligt om politiker beskriver verkligheten på ett sätt som inte är sant och därmed skapar falska bilder och förhoppningar om hur saker är och vad som kan göras. Ofta är ju politiken och dess lösningar inte alls så enkel som man vill ge sken av. 

Det är lätt hänt, tro mig jag vet, att slarva med nyanser och låta förespegla att frågor kan lösas enkelt eller att demonisera motståndaren. Jag tycker retoriken kring SD hamnat mycket i det facket. Jag har en rad invändningar mot det partiet och har sett hur usla de är i verkligheten. När jag var kommunalråd i Luleå lämnade SD in en budget som var en blåkopia av Lunds(!) budget, inte en siffra var rätt. Det går med andra ord att kritisera SD med goda argument utan att demonisera dem.

Jag tycker inte minst mitt eget parti Socialdemokraterna behöver tänka genom sin retorik i förhållande till SD och deras väljare, som ju i stor utsträckning är tidigare S-väljare. Under flera år har nu SD kritiserats, förvisso på goda grunder, för deras historia med ursprung i ett rasistiskt parti. Men nu är läget ett annat och det är ungefär var femte väljare som säger att de skulle rösta på SD om det vore val nu. Inte minst blir det förbryllande, om man som väljare som rör sig mellan S och SD, att förhålla sig till om man är rasist eller inte beroende på vartåt det lutar inför valet. Det måste gå att kritisera ett parti, dess företrädare och politik, utan att ta till överord som man sen får äta upp. En av lärdomarna från USA är just det att retoriken till sist biter sig fast och skapar låsningar som kan bli skadliga och svåra att ta sig ur.

Ett vaccinpass behövs så fort som möjligt

Regeringen och EU planerar att införa en typ av pass eller intyg för alla som vaccinerat sig, som man kan visa upp vid resor och i andra sammanhang. Jag är övertygad att det är en bra idé för att underlätta rörlighet och få fart på resandet igen. Det stopp som pandemin inneburit för resande och turism har satt djupa spår i länders och människors ekonomier. Turismen står för ca 10 procent av världens BNP så det är en viktig del av vår gemensamma ekonomi.

Jag hoppas verkligen att det kan bli ett beslut om detta snart, det skulle få fart på jobben och ekonomin inom besöksnäringen. Jag tror också att det kommer vara svårt förklara för medborgarna varför det inte ska gå att resa när väl vaccinationen nått breda grupper. Då kommer kraven på ett pass eller intyg att växa.

Kinas betydelse ökar

Vid varje global kris tar det längre tid för Europa och USA att komma på banan igen i jämförelse med Kina. Efter den nuvarande krisen har tidpunkten tidigarelagts, nu tror man att USA är passerat av Kina redan år 2028.

Jag hade förmånen att lära mig en hel del under åren jag var ordförande i Business Sweden av de kunniga medarbetarna som finns på plats i Asien. Här på hemmaplan tycker jag det är positivt att både SVT och SR ökat bevakningen av Kina och försöker fördjupa kunskaperna om allt som sker. Det är helt centralt att vi lär oss mer om Kina och Asien för att hänga med och förstå utvecklingen. Inte minst jag själv behöver ibland bredda perspektivet från det som sker i USA och EU till att också förstå andra delar av världen bättre.

Den farliga lögnen

Genom historien har lögnen använts som vapen för att skada länder, nationaliteter, etniciteter, politiska motståndare eller andra som vid den givna tidpunkten är föremål för lögnen.

Den stora lögnen om att judarna är roten till allt möjligt elände togs till det extrema under andra världskriget med nazisternas upprepade lögner om hur judarna förrått Tyskland och med det motiverade förföljelse och slutligen förintelse. I dagarna minns vi Förintelsen och det är nyttigt att påminna sig om hur farlig lögnen är för oss människor. Det finns fortfarande i dag människor som på allvar förnekar att Förintelsen ägt rum, trots alla fakta och vittnesmål som finns som bekräftar det vidriga brottet mot judarna och många andra grupper som nazisterna skulle utrota.

Men lögnen som vapen används också på andra sätt. Donald Trump satte rekord i att ljuga med över 30 000 dokumenterade lögner under sin tid som president i USA. Han brydde sig inte ens om att försöka skyla över sina lögner utan tvärtom var de centrala från första början när han kandiderade ända fram till han lämnade Vita huset.

Det är en sån orimlig materia av lögner som Trump öste över oss att det är svårt att minnas allt han ljugit om. Men det obehagliga är att hans skamlösa ljugande smittar av sig inom och utom hans parti. Det blir okay för fler att upprepa lögner och sprida dessa till det blir en sanning. Att vi lever i en tid där demokratin är under attack är uppenbart och det förtjänar att sägas om och om igen att vi aldrig får ta vår frihet och demokrati för given.

Att det kan kosta att ljuga har Trumps advokat Rudy Giuliani fått erfara när ett företag nu stämmer honom på 1,3 miljarder dollar för den skada de anser att han åsamkat genom att hävda att deras maskiner för valförrättning fuskat bort röster för Trump i Michigan och på andra ställen. Dessutom påstod Giuliani helt grundlöst att Venezuela ligger bakom företaget och maskinen. Tvärtom är företaget grundat i Kanada och har inga sådana kopplingar som påstås. Det blir intressant att se hur den striden i domstolen slutar.

Kan vi se början på en förändring i Ryssland?

Alexej Navalnyj, oppositionsledaren i Ryssland, har avslöjat att ett enormt palats till president Putin byggts med hjälp av mutor, vilket har skakat om både allmänheten och makthavarna i Ryssland. Navalnyj och hans team är verkligen skickliga på att sätta agendan och störa Putin och hans allierade.

Runt om i Ryssland har människor gått ut i protester mot Putin och den korrupta regimen. De möttes av sedvanlig polisbrutalitet och tusentals fängslades. Ryssland har förvandlats till en totalitär stat under Putin och det är bokstavligt talat förenat med livsfara att kritisera regimen. Politiker, journalister, advokater, läkare och andra har fått sätta liv och hälsa till för att man ifrågasatt och protesterat mot Putins regim. Modet hos Navalnyj och alla de som står bakom honom är mot den bakgrunden beundransvärt.

Det är svårt att avgöra vidden av hur korrupt Putin är. Men att han berikat sig med mutor av gigantiska mått är odiskutabelt. Det finns uppgifter att Putins dolda förmögenhet kan uppgå till så mycket som 200 miljarder dollar.

Det finns all anledning att stödja de krafter i Ryssland som kämpar för demokrati och frihet. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tog i veckan ett lovvärt initiativ att samla till ett digitalt möte för att visa stöd för oppositionen i Ryssland. Sverige och Europa skulle må väl av att ha en fredlig och demokratiskt sinnad granne i öster. Den ökade säkerhetspolitiska risken vi lever med efter Krim, Ukraina och brutaliteten mot de ryssar som har avvikande åsikt är farlig och skadlig för vår gemensamma utveckling.

Vaccineringen en alltmer kritisk fråga

Oron över det låga tempot kring vaccinering finns inte bara i Sverige, utan i de allra flesta länder. Nya nedstängningar har på flera håll lett till oro, protester och kravaller och vaccinet är nyckeln för att få stopp på viruset eftersom det annars fortsätter härja, muteras och tar nya okända former. Helt klart är att resandet, konfererandet och mer normala umgängesformer inte kan bli av förrän vaccineringen nått tillräckligt många människor runt om i världen.

Utsikterna för ekonomin är ju inte alls dåliga om vi blickar bortom viruset. Europa har stora förutsättningar att få bra fart på ekonomin givet att stödpaketen fortsätter stödja återhämtning och tillväxt. Men, som sagt, regeringen och regionerna tillsammans med läkemedelsföretagen har ett enormt ansvar att vaccineringstempot ökar väsentligt. Vi har snart levt under ett års tid med nedstängingar och begränsningar, vilket frestar på människors tålamod.

Biden gjorde en rivstart

När USA nu formellt har installerat Joe Biden som president finns det alla skäl att se mer positivt på framtiden. Redan första dagen tog presidenten en rad viktiga beslut för att hantera pandemin, klimatet och ekonomin. Problemen inom USA är stora och svåra så det finns ingen anledning tro att det kommer vara enkelt att hela de sår som de senaste åren skapat, och likaså har USA en lång resa att göra för att återfå respekten och förtroendet i omvärlden som skadats allvarligt under Trump som president.

Det ”positiva” med åren med Trump är att Europa och EU fått lära sig den hårda vägen att vi inte kan förlita oss på att USA alltid kommer finnas där för oss. Så att fortsätta arbetet med att bygga ett starkare och mer enat Europa är en viktig lärdom för oss för att trygga säkerhet, välstånd och tillväxt.

När det gäller själva ceremonin som äger rum när en ny president installeras är det mycket jag gillar. Inramningen med grandiosa byggnader och flaggspel, musiken, poesin och traditionen i sig är fantastisk. Tre tidigare presidenter närvarade också vid installationen och hade även spelat in ett väldigt fint samtal som bevisar att det är möjligt att stå över partipolitik och valresultat.

Det finns skäl att vara optimistisk om framtiden trots allt

Även om världen är mitt inne i en pandemi som skördar offer och skadar företagens och hushållens ekonomi finns det skäl att vara optimistisk om framtiden. I skuggan av Trumps dårskap glöms lätt annat bort som sker i världspolitiken. EU och Kina slöt ett investeringsavtal som ger bättre möjligheter för svenska företag att verka i Kina. Det innebär också att Kina öppnar upp där det tidigare varit mer slutet, respekterar ILO:s principer och implementerar Parisavtalet för att minska klimatpåverkan. Nästa steg är ett frihandelsavtal som kommer att göra så att exporten ökar ännu mer till den växande kinesiska ekonomin.

Tekniken och forskningen fortsätter att ge oss nya tjänster och produkter som revolutionerar vår vardag och driver på tillväxten. Forskningen ger oss lösningar som minskar ohälsa och lindrar sjukdomar. Ta bara hur snabbt vaccin kom på plats för COVID-19.

Även om en del jobb försvinner så ökar behoven av arbetskraft inom andra områden som service- och välfärdssektorn samt inte minst de nya företagen som växer fram. Ur krisen kommer en rekordsnabb utveckling av digitala tjänster som förändrar värdekedjor, arbeten och vardagen. USA kommer med Biden som president att återansluta sig till Parisavtalet och med olika ekonomiska morötter driva på för omställningen att minska klimatutsläppen.

Jag är optimist i grunden och tycker det finns goda skäl att vara det givet det vi nu ser hur politiker, företag och hushåll hanterar kriser, anammar det nya och löser problem.

Bitcoin når nya nivåer

Jag tycker det är intressant att följa den utveckling som kryptovalutan Bitcoin har och se det skifte som den här typen av företeelser innebär för oss. Skillnaden nu mot tidigare är att stora aktörer inom bank och finans numera accepterar Bitcoin som betalningsmedel och gör egna investeringar. Det är inte längre en valuta för några avantgardister utan den blir alltmer etablerad.

Många kritiska röster har höjts mot regeringar och centralbanker som trycker mycket pengar samtidigt som budgetunderskotten och statsskulden växer. Värdet på de valutorna minskar och problem byggs in som blir svåra att hantera på sikt. Dessutom är tempot i den digitala världen så snabbt nu och ger oss helt nya lösningar på problem vi tidigare inte visste hur vi skulle hantera.

Så vad är det som talar emot att man kompletterar med en digital valuta som ger säkerhet på samma sätt som guld gjort genom historien. Förutom att stora investerare som investmentbanker och stiftelser köper in sig kommer också nyheter om städer som ser över placeringsinriktning för att möjliggöra köp av Bitcoin.

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

sv_SESV