Aim Thoughts

Aim Thoughts

Den nationella politiken samlar inte poäng hos väljarna

Att Sverige i onsdags valde sin första kvinnliga statsminister är ett oerhört viktigt genombrott och en manifestation för att vi är ett jämställt land. Trots det efterspel som blivit är det värt glädjas åt.

Med det sagt. Det som nu sker i riksdagen är inte någon bra reklam för politiker och politik. Jag tror de flesta av oss förstår att det är svårt att få ihop samarbeten i dagens politiska landskap med så olika partier som ska enas. Men likafullt blir det ett stort underbetyg när vi ser hur partiledarna och politikerna agerar. Väljarna och Sverige blir förlorare när det politiska spelet tar över i stället för realpolitiken.

Ett stort ansvar för det läge som vi nu har faller på de partier som gått ihop för att hålla Sverigedemokraterna utanför makten. Det visar sig allt svårare att bygga ett regeringsunderlag och majoritet för en budget bara med den utgångspunkten att stoppa SD. Nu föll den strategin ihop i realtid under onsdagen inför allas ögon i och utanför Sverige. Talmannens uttalande om att Miljöpartiet undanhållit honom information är onekligen en ovanligt stark markering som understryker allvaret.

Det är häpnadsväckande att de partier som ville hålla SD utanför inte tänkt genom sin politik, strategi och samordnat sig mer än så här. Slutresultatet blev ju istället att SD fått mer inflytande än någonsin genom att ingå i budgetsamarbete med M och KD som nu riksdagens majoritet röstat fram.

Vad händer nu blir ju en berättigad fråga? Om S ska bilda en regering enbart med ministrar från det egna partiet kan å ena sidan vissa frågor underlättas om inte Miljöpartiet ingår. Tillståndsfrågor inte minst kring olika etableringar och gruvor kan regeringen hantera enklare om man vill det. Å andra sidan måste fortfarande S samla en majoritet i riksdagen och för det krävs stöd för från flera partier för att vinna omröstningar. Det är också ett kvarstående problem att S behöver förhålla sig till MP såväl som till C och V för att inte underminera sitt regeringsunderlag inför höstens val.

För Socialdemokraterna, som har en stolt historia och stark självbild att vara det stora regeringsbärande partiet, är det som sker nu ingen bra situation. Om man inte som största partiet kan skapa en majoritet för sin budget och koalitionen man ska styra på faller samman inför öppen ridå är det en rejäl uppförsbacke inför det kommande valet när man ska övertyga väljarna om att S ska ge stabilitet och resultat i styret av landet.

Magdalena Andersson sa i sina tal och intervjuer att Sverige kan bättre och att S ska driva förändringen för det. Frågan som då infinner sig är vad kommer nu bli skillnaden när S ska sitta ensamma i regering. Hur kommer man att visa vad skillnaden är mot de tidigare sju åren i regeringsställning?

Tänkvärda ord om vad som händer när politiken tappar förtroendet

Det är en återkommande fråga om hur stort förtroendet för politiker är och vilken grad av politikerförakt vi har i landet. Alla vet att stödet för politik och politiker är större när man adresserar och jobbar med frågor som har folkligt stöd och att det minskar när politiker upplevs fjärmas från folket och verkligheten. Jag har läst några texter på senare tid som väl fångar detta och som också ger media kritik för att inte beskriva saker som det är, utan istället tex beskriver kriminella gängs härjningar som skadar allmänhetens säkerhet som bråk mellan grupperingar.

Det är farligt när medborgarna upplever att politiker har mer fokus på att spela spelet skickligt så man behåller sina arvoderade uppdrag och att makten är överordnad resultaten av politiken och ideologin. Det är ett stort ansvar inför som åvilar journalister och politiker att visa att politiken är viktig för människors vardag och att spelet inte är det enda som man ägnar sig åt eller skildrar.

Storbritannien brottas med var de nya jobben skapas

När CBI, motsvarigheten till Svenskt Näringsliv, hade sin stora konferens var ett stort tema hur näringslivet och regeringen har ett ansvar för att skapa jobb och tillväxt i hela landet. CBI är bekymrade över att de regionala obalanserna är så stora där de gamla industriorterna hamnat på dekis med alla de problem som följer av det. CBI är väl medvetna om att en stor anledning till att det blev en majoritet för att lämna EU beror på att många britter känner sig bortglömda och att man stå i skuggan av det välmående London där eliten lever och verkar. CBI tar nu initiativ till en kommission kallad Centre for Thriving Regions som ska främja näringslivets investeringar i olika delar av landet och kommer ha nära samarbete med politik, myndigheter och universitet. Det blir deras bidrag för att sätta fokus på att näringslivet har ett ansvar för att hela landet ska leva och att jobben ska komma fler till del.

Labour har börjat komma på banan igen med den nye ledaren som var tydlig i sitt budskap till CBI och näringslivet att det inte är slöseri och mer pengar som är Labours politik, utan ansvarsfull ekonomisk hushållning. Labour lanserar en ny myndighet som kommer ha som särskilt fokus att säkerställa att skattemedel används effektivt och att svaret på landets problem inte är mer pengar för att lösa dessa. Labourledaren Starmer sa också att en ny regering kommer satsa stort på att göra den unga befolkningen anställningsbar för näringslivet.

Om Labourledaren mottogs positivt och med respekt gick det inte lika bra för premiärminister Johnson. Hans tal till CBI har istället lett till allvarliga frågor från ledande personer i näringslivet och i hans eget parti om han är mentalt frisk. Kanske börjar Johnsons slängiga och slarviga stil nå till vägs ände där det inte längre funkar med sånt beteende i rollen som premiärminister.

Sverige vann mot Finland!

Tillsammans med över 10 000 andra var jag och såg svenska herrlandslaget vinna mot våra grannar Finland torsdag kväll. Sverige är ett land där basketen är stor på lokal nivå runt om i Sverige och den sport som bäst lyckats med såväl jämställdhet som integration. Det märks också i publiken när man ser basket. Det är ingen tydlig könsskillnad och det är en stor mångfald i såväl åldrar som etnicitet. Det är också befriande att se på en stor idrottsmatch där publiken hela tiden är glad och fylld av energi samtidigt som hat, könsord och svordomar är helt frånvarande. Om du missade den här matchen kommer fler att se när våra landslag spelar.

Regeringsombildning var god dröj

Den senaste tidens politiska händelser illustrerar väl hur komplicerat det politiska landskapet är idag med omfattande förhandlingar mellan partierna för att få till en majoritet för en politik, budget och en regering.

Som jag sagt tidigare talar det mesta för att vi kommer leva med den politiska situation vi har en tid framöver och att det därför är klokt att ha en aktiv och bred samverkan med olika politiker och partier. Det går idag inte att med säkerhet säga vilka aktörer som är de som kommer forma politiken imorgon då små partier, likt Miljöpartiet, kan få ett stort inflytande om en regering ska kunna formas. Liknande har vi sett i  kommun- och regionpolitiken där konstellationerna som styr kan variera kraftigt. Så en proaktiv public affairs-strategi är ett måste för alla seriösa organisationer och företag.

Sverige behöver en omstart i relationen till EU

Det har snart gått 30 år sedan Sverige blev medlemmar i EU och det är ingen tvekan om att medlemskapet tjänat oss väl när det gäller hur exporten och ekonomin utvecklats och det samlade välståndet tack vare att Sverige är en del av den gigantiska marknaden som EU utgör. Likaså har vi kunnat stärka och utveckla en rad områden som gjort Europas miljö bättre och den fria rörligheten har underlättat för vårt resande inom Europa.

Det som återstår är dock att Sverige måste lära sig på riktigt hur vi ska agera för att göra vår röst hörd. Det finns en samlad naivitet och okunskap från politik och näringsliv när det gäller hur opinioner formas och beslut tas inom EUs demokratiska strukturer. Ta det senaste exemplet när det gäller skogsnäringens problem att få gehör för vår syn av skogsbruk gentemot majoriteten inom EU.

I en debattartikel skissar Svenskt Näringslivs ordförande på hur en agenda kan se ut för Sverige kommande år för att påverka EU. Den skulle med fördel kunna inkludera fler aktörer, till exempel fackförbunden, då det är helt centralt att Sverige samlat skärper till sig när det gäller hur vi ska vara en konstruktiv och aktiv medlem av EU.  För så här kan vi inte ha det när vi så fatalt misslyckas med att få förståelse för den svenska partsmodellen på arbetsmarknaden eller en så stor industri som skogsnäringen.

Nu kommer domarna mot de som stormade kongressen

Allt eftersom kommer det nu domar mot de som stormade amerikanska kongressen i ett statskuppsförsök. Nyligen dömdes den man som utklädd till en schaman med ett spjut i handen intog talarstolen i kongressen till 3 ½ års fängelse. FBI och andra myndigheter är fortfarande på jakt efter ca 300 personer som fastnat på bild, men som ännu inte identifierats.

Vad som kommer härnäst är riktat mot Trump och kretsen kring honom när bland annat rådgivaren Steve Bannon häktats. Trump själv gör inget för att mildra det som hände inför och under 6 januari när han till exempel inte tar avstånd från mobben som jagade vicepresidenten Mike Pence där man skanderade att han skulle hängas. 

Trump och hans folk tvingas nu lämna över handlingar till den kommitté som utreder upptakten till 6 januari och vi kan med säkerhet säga att sista ordet inte är sagt ännu om vem som är skyldig till vad för stormningen. 

Ett Europa under press

Det vi nu sett ske i Ukraina och vid gränsen mot Polen är den nya typ av krigföring Ryssland och deras allierade Vitryssland är redo att föra mot EU och väst. Underrättelsetjänster i Europa har sedan tidigare varnat för att detta skulle kunna bli en realitet och nu står vi där inför fullbordat faktum. Det här är det nya normala och det kommer kräva en aktiv svensk försvars- och säkerhetspolitik för att vara en lojal partner i att skydda Europas fred och frihet.

Den typ av krigföring vi nu ser med flyktingar som ska pressas in i EU är ett lömskt sätt att använda människor på flykt för att destabilisera Europa och västvärlden. Beroendet till Rysslands naturgas när det gäller energiförsörjningen måste snabbt minska med egen producerad elektricitet inom EUs gränser. Annars kommer vi för evigt vara i händerna på icke-demokratiska och totalitära regimer som är våra grannar.

Socialdemokraterna har avslutat kongressen

Socialdemokraterna har avslutat sin kongress och med en ny ledare i form av Magdalena Andersson och en med stor sannolikhet stundande regeringsombildning är stämningen internt på topp. S ser sig som ansvarstagande samhällsbyggare och är redo för valåret med en ny ledare i toppen.

Vi har nu fått allt tydligare skiljelinjer mellan partierna och det är bra inför valåret. Att kampen mot de kriminella och brottsligheten kommer prägla valåret är tydligt. Det är normalt sett en vinnarfråga för högersidan så här var det extra viktigt för kongressen och Andersson att markera tydligt att S är redo sätta till resurser för att bekämpa brotten. Om det kommer räcka för att komma ikapp Moderaterna just i den frågan är tveksamt. Istället är S starka frågor kopplade till välfärden och där kommer vi sannolikt få se stora satsningar riktade till kommuner och regioner inför valåret. Likaså kommer mer resurser för att rusta upp och investera i infrastruktur och för klimatomställning bli ett stort nummer.

Den goda stämningen som alla ledande Socialdemokrater vittnar om från kongressen kommer givetvis underlätta för att gå in i valåret med energi. Beror i sin tur den goda stämningen på att man verkligen är överens om politiken och riktningen för partiet eller beror den på att man undviker bli alltför detaljerad och konkret i svåra frågor för att undvika interna konflikter och skarpa omröstningar?

S besked – ingen ny kärnkraft, men andra länder gör tvärtom.

I sitt tal var Magdalena Andersson tydlig med att S inte är för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det innebär att den fördubbling av elproduktionen som Sverige behöver göra för att klara klimatomställningen måste göras på annat sätt med andra energislag. Dilemmat för Sverige och alla andra länder som installerar mycket solpaneler och vindkraftverk är att det måste finnas något i andra änden som kompenserar för det bortfall av elektricitet som uppstår de dagar det inte blåser och solen inte skiner. Om det nu enligt S inte ska vara kärnkraft så återstår frågan vad det i så fall ska vara. Det som återstår är kol eller naturgas, vilket inte verkar så vettigt med tanke på klimatet.

Andra länder går i en annan riktning. Storbritanniens regering har nu beslutat att gå in i ett samarbete med Rolls Royce för att finansiera och bygga småskaliga kärnkraftverk. 

Frankrike har likaså annonserat en stor utbyggnad av kärnkraft med sex nya reaktorer där man betonar landets oberoende och självförsörjning av energi som en garant för klimatomställning och låga elpriser.

Det är mycket som talar för att energipolitiken och elförsörjningen blir en fråga i valet. Moderaterna och deras samarbetspartier har en radikalt annan syn på energipolitiken och inte minst behovet av ny kärnkraft. Där har de även med sig svenska folket som nu till 80% stödjer åsikten att kärnkraften behövs för att klara elförsörjningen.

Tänk dessutom om det blir en kall vinter i norra Europa. Då kommer vår elförsörjning att sättas under stor press med skenande priser och risk för tillfälliga nedstängningar för att ransonera elektricitet. Då om någon gång blir energipolitiken ett hett politiskt ämne.

Här finns ett stort utrymme och ansvar för näringslivet att bedriva folkbildning gentemot allmänheten och påverka våra politiker för att hantera framtidens elförsörjning.

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

sv_SESV