Miltton Thoughts

S besked – ingen ny kärnkraft, men andra länder gör tvärtom.

I sitt tal var Magdalena Andersson tydlig med att S inte är för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det innebär att den fördubbling av elproduktionen som Sverige behöver göra för att klara klimatomställningen måste göras på annat sätt med andra energislag. Dilemmat för Sverige och alla andra länder som installerar mycket solpaneler och vindkraftverk är att det måste finnas något i andra änden som kompenserar för det bortfall av elektricitet som uppstår de dagar det inte blåser och solen inte skiner. Om det nu enligt S inte ska vara kärnkraft så återstår frågan vad det i så fall ska vara. Det som återstår är kol eller naturgas, vilket inte verkar så vettigt med tanke på klimatet.

Andra länder går i en annan riktning. Storbritanniens regering har nu beslutat att gå in i ett samarbete med Rolls Royce för att finansiera och bygga småskaliga kärnkraftverk. 

Frankrike har likaså annonserat en stor utbyggnad av kärnkraft med sex nya reaktorer där man betonar landets oberoende och självförsörjning av energi som en garant för klimatomställning och låga elpriser.

Det är mycket som talar för att energipolitiken och elförsörjningen blir en fråga i valet. Moderaterna och deras samarbetspartier har en radikalt annan syn på energipolitiken och inte minst behovet av ny kärnkraft. Där har de även med sig svenska folket som nu till 80% stödjer åsikten att kärnkraften behövs för att klara elförsörjningen.

Tänk dessutom om det blir en kall vinter i norra Europa. Då kommer vår elförsörjning att sättas under stor press med skenande priser och risk för tillfälliga nedstängningar för att ransonera elektricitet. Då om någon gång blir energipolitiken ett hett politiskt ämne.

Här finns ett stort utrymme och ansvar för näringslivet att bedriva folkbildning gentemot allmänheten och påverka våra politiker för att hantera framtidens elförsörjning.

Niklas Nordström | Senior Advisor | Miltton Public Affairs Sweden
Dela detta:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

S besked – ingen ny kärnkraft, men andra länder gör tvärtom.

Niklas Nordström | Senior Advisor | Miltton Public Affairs Sweden
Dela detta:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

en_USEN