Miltton Thoughts

Ett Europa under press

Det vi nu sett ske i Ukraina och vid gränsen mot Polen är den nya typ av krigföring Ryssland och deras allierade Vitryssland är redo att föra mot EU och väst. Underrättelsetjänster i Europa har sedan tidigare varnat för att detta skulle kunna bli en realitet och nu står vi där inför fullbordat faktum. Det här är det nya normala och det kommer kräva en aktiv svensk försvars- och säkerhetspolitik för att vara en lojal partner i att skydda Europas fred och frihet.

Den typ av krigföring vi nu ser med flyktingar som ska pressas in i EU är ett lömskt sätt att använda människor på flykt för att destabilisera Europa och västvärlden. Beroendet till Rysslands naturgas när det gäller energiförsörjningen måste snabbt minska med egen producerad elektricitet inom EUs gränser. Annars kommer vi för evigt vara i händerna på icke-demokratiska och totalitära regimer som är våra grannar.

Socialdemokraterna har avslutat kongressen

Socialdemokraterna har avslutat sin kongress och med en ny ledare i form av Magdalena Andersson och en med stor sannolikhet stundande regeringsombildning är stämningen internt på topp. S ser sig som ansvarstagande samhällsbyggare och är redo för valåret med en ny ledare i toppen.

Vi har nu fått allt tydligare skiljelinjer mellan partierna och det är bra inför valåret. Att kampen mot de kriminella och brottsligheten kommer prägla valåret är tydligt. Det är normalt sett en vinnarfråga för högersidan så här var det extra viktigt för kongressen och Andersson att markera tydligt att S är redo sätta till resurser för att bekämpa brotten. Om det kommer räcka för att komma ikapp Moderaterna just i den frågan är tveksamt. Istället är S starka frågor kopplade till välfärden och där kommer vi sannolikt få se stora satsningar riktade till kommuner och regioner inför valåret. Likaså kommer mer resurser för att rusta upp och investera i infrastruktur och för klimatomställning bli ett stort nummer.

Den goda stämningen som alla ledande Socialdemokrater vittnar om från kongressen kommer givetvis underlätta för att gå in i valåret med energi. Beror i sin tur den goda stämningen på att man verkligen är överens om politiken och riktningen för partiet eller beror den på att man undviker bli alltför detaljerad och konkret i svåra frågor för att undvika interna konflikter och skarpa omröstningar?

S besked – ingen ny kärnkraft, men andra länder gör tvärtom.

I sitt tal var Magdalena Andersson tydlig med att S inte är för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det innebär att den fördubbling av elproduktionen som Sverige behöver göra för att klara klimatomställningen måste göras på annat sätt med andra energislag. Dilemmat för Sverige och alla andra länder som installerar mycket solpaneler och vindkraftverk är att det måste finnas något i andra änden som kompenserar för det bortfall av elektricitet som uppstår de dagar det inte blåser och solen inte skiner. Om det nu enligt S inte ska vara kärnkraft så återstår frågan vad det i så fall ska vara. Det som återstår är kol eller naturgas, vilket inte verkar så vettigt med tanke på klimatet.

Andra länder går i en annan riktning. Storbritanniens regering har nu beslutat att gå in i ett samarbete med Rolls Royce för att finansiera och bygga småskaliga kärnkraftverk. 

Frankrike har likaså annonserat en stor utbyggnad av kärnkraft med sex nya reaktorer där man betonar landets oberoende och självförsörjning av energi som en garant för klimatomställning och låga elpriser.

Det är mycket som talar för att energipolitiken och elförsörjningen blir en fråga i valet. Moderaterna och deras samarbetspartier har en radikalt annan syn på energipolitiken och inte minst behovet av ny kärnkraft. Där har de även med sig svenska folket som nu till 80% stödjer åsikten att kärnkraften behövs för att klara elförsörjningen.

Tänk dessutom om det blir en kall vinter i norra Europa. Då kommer vår elförsörjning att sättas under stor press med skenande priser och risk för tillfälliga nedstängningar för att ransonera elektricitet. Då om någon gång blir energipolitiken ett hett politiskt ämne.

Här finns ett stort utrymme och ansvar för näringslivet att bedriva folkbildning gentemot allmänheten och påverka våra politiker för att hantera framtidens elförsörjning.

Ska Sverige och Europa missa Bitcointåget?

I en märklig debattartikel gick två generaldirektörer till angrepp mot kryptovalutor och Bitcoin. Skälet som angavs är att det drar så mycket energi att tillverka att de därför skulle förbjudas.

De statliga myndighetscheferna fick direkt mothugg av VDn för handelsplatsen Trijo, en av de ledande talespersonerna för Bitcoin, där det blir tydligt att hela grunden för generaldirektörernas artikel bygger på i bästa fall okunskap eller i sämsta fall åsikter som riskerar skada Sveriges position som en ledande tech-nation.

Sverige och Europa riskerar nu att hamna på efterkälken i ännu ett teknikskifte. På samma sätt som USA och Kina är stormakter inom techindustrin är USA på väg bli det också inom kryptovalutor, bitcoin och blockkedjor. Att vara emot att skapa algoritmerna för bitcoin på grund av att det drar mycket el är lika begåvat som att vara emot omställningen till elfordon för att de måste laddas med stora volymer elektricitet.

I senaste nyhetsbrevet skrev jag om hur Austin i Texas är hemstad för det snabbväxande näringslivet inom Bitcoin etc. Och andra städer följer efter. Flera borgmästare i USA har gått ut med offensiva planer för att attrahera nya företag och investeringar inom kryptovalutor och blockkedjor. Till exempel har den nyvalde borgmästaren i New Yorks gått ut med att skolorna i staden ska erbjuda undervisning för att de unga ska lära sig om framtidens möjligheter med kryptovalutor och blockkedjor.

Om Sverige ska hänga med på tåget som nu rullar går det inte att lyssna på generaldirektörer som inte förstår frågorna. Då gäller det att andra personer träder fram och pekar ut en offensiv färdriktning.

S bygger landet

I dagarna pågår Socialdemokraternas kongress under devisen Vi bygger landet. Socialdemokraternas självbild som samhällsbyggare är stark och den är också den som många väljare uppskattat och därför gett S sin röst. Kongressen ska ni mejsla ut en politik som ska förena en stark vilja att S efter alla år i regering med Miljöpartiet och efter januariöverenskommelsen ska ha en egen tydlig politik att gå till val på. Media spekulerar i en stundande vänstersväng då radikala vänstergruppen Reformisterna tagit greppet om stora partidistrikt som Stockholm och andra. Sannolikt kommer partiledningen och kongressens majoritet hitta en väg som är mer balanserad då det inte är ett väljarläckage vänsterut som är det stora problemet för S, utan tvärtom alla de som nu återfinns högerut hos Sverigedemokraterna. Minns även att Moderaterna identifierat 200 000 S-väljare som sannolika att kunna övertyga att rösta på M.

Valet av Magdalena Andersson och en förmodad regeringsombildning är sannolikt ett av de starkaste korten S har för att kunna vinna ytterligare en mandatperiod i valet 2022. Men en ny partiledare kommer S att få ny energi och vara mer hungrig på valseger.

Samarbetet med Miljöpartiet har varit en kostsam historia för S

I Dagens Industri skriver jag idag om Göran Perssons och Socialdemokraternas strategi vid millennieskiftet att bilda en allians med Miljöpartiet för att cementera fast S vid regeringsmakten. Idag kan var och en konstatera att förvisso har S kunnat styra en stor del av de senaste 20 åren, men till ett högt pris där var tredje väljare lämnat partiet. Att regera med en partner som är överförtjust i symbolpolitik som gör livet dyrare och krångligare för vanligt folk, till exempel plastpåseskatt, eller är hatiska mot bilen, flyget och kärnkraften gör inte livet enkelt för en av tradition pragmatisk socialdemokrati.

För den som hoppas att S ska bryta med MP och därmed ska det gamla traditionella partiet återuppstå har jag ingen tröst. 20 år är en lång tid och även S är ett förändrat parti.

Läs hela min artikel i Di här.

Dagens Industri 5 november 2021.

Idag måste en kommun tänka världen

Att det är en enormt positiv utveckling i norra Sverige har nog de flesta förstått idag. Som norrbottning och tidigare politiskt aktiv i norr kan jag bara glädjas åt den revansch som Norrland nu får. Men det kommer inte vara enkelt att trygga kompetensförsörjningen till alla de företag som nu etablerar sig i Norrland. Det gäller att unga och arbetslösa i södra Sverige förstår att det är norrut som jobben finns och att många från utlandet vill arbeta i alla de industrier som nu växer fram i rasande fart.

Men det räcker inte att det finns jobb. Det måste byggas bostäder och inte minst måste kommunerna se till att det är bra service, välfärd av hög kvalitet och ett rikt utbud av kultur och fritid. Skellefteå får välförtjänt beröm för hur man satsar offensivt med ett nytt kulturhus som blir nyhet också internationellt. Allt det är helt nödvändigt om Skellefteå ska kunna klara att bemanna alla de tusentals jobb som skapas på Northvolts fabrik, hos underleverantörer och all annan service som växer fram i kölvattnet.

Austin – USAs snabbast växande stad

En av de strategiska satsningarna jag gjorde som kommunalråd i Luleå var att inleda ett samarbete med Austin, USAs snabbaste stad. Ett av de viktigare greppen att ta för att markera att Luleå var en växande kommun med ambitioner och värdstad för internationella företag som Facebook, växande småföretag med globala ambitioner och ett universitet av världsklass samt ett rikt kulturliv. En kommun idag måste se långt bortom kommungränsen om man ska vara framgångsrik. Företagen har inte sällan sin marknad långt borta tack vare att de produkter och tjänster man säljer kan nå en internationell marknad via internet och digitalisering. Därför måste en kommun tänka så mycket större idag om man ska lyckas vara attraktiv och växa. Att

Austin var rätt partner för en kommun med tillväxtambitioner finns många bevis för när man växer med nära 200 personer per dag. Till exempel investerar Tesla i såväl ny fabrik som flyttar sitt huvudkontor till staden med tiotusentals nya jobb som följer av det.

Austin är dessutom en av världens ledande städer inom bitcoin där staden nu tar nästa steg i den digitala världen med nya företag som växer upp inom området bitcoin, kryptovalutor och blockedjor. Austin är återigen rätt ute när man attraherar företag inom det området.

Lärdomen för svenska kommuner av en stad som Austin är att man måste kombinera jobb och tillväxt med att det ska vara trevligt och enkelt att bo och leva. Det finns alltså ingen annan väg att gå vare sig för Stockholm som huvudstad, det nya Norrland som växer fram eller andra delar av Sverige. Attraktiva jobb måste kombineras med attraktiva livsmiljöer. Här finns onekligen många spännande bidrag näringslivet kan komma med för att bistå kommunerna i att göra det bra att leva på en plats. Och det är inte fel att svenska kommuner skaffar sig vänner ute i den stora världen som man kan lära av och utvecklas med.

Demokraterna och Biden har fått en del att fundera på

I USA har det i veckan genomförts olika val till delstater och städer. För Demokraterna blev det en chock att inse att många av de väljare man fick under Trumpåren inte kan tas för självklara. Likt Churchill som blev bortröstad efter Andra Världskriget eller Göran Persson som underskattade kraften i Nya Moderaterna och Alliansen fick nu Demokraterna lära sig att det inte går vinna val på gamla meriter när landskapet förändrats. Trump är inte president och då måste man ha ett annat budskap än att skrämmas med honom om man ska attrahera väljare.

Nu har Demokraterna ett år på sig att reparera skadan innan det är dags för val igen och då mycket mer som står på spel med makten i kongressen på spel. Republikanerna har nu ett recept som de kan använda framåt. Inte ta avstånd från Trump, men heller inte okritiskt upprepa hans lögner om valet 2020.

Moderaterna har hittat 200 000 S-väljare som kan byta parti

I samband med Moderaternas stämma i förra helgen blev en av de mest uppmärksammade nyheterna att Ulf Kristersson i sitt tal direkt riktade sig till vilsna socialdemokrater som de hoppas kunna övertyga om att byta parti. Moderaterna har i sina opinionsmätningar identifierat 150 000 – 200 000 väljare som brukar rösta S, men som nu kan tänka sig byta till M.

Moderaternas budskap om att Miljöpartiet gjort S till ett sämre regeringsparti och att vi måste få ordning på Sverige förmodas kunna få en stor grupp S-väljare att rösta M åtminstone i ett eller två val för att hantera energikrisen, brottsligheten och klimatfrågan.

Nästa vecka håller Socialdemokraterna sin kongress och det blir spännande se vad som blir S motdrag inför valet 2022. Men redan nu vet vi att valet kommer avgöras med just såna grepp som Moderaterna tar att få folk att helt byta sida. Att byta väljare med varandra inom de nya partikonstellationerna vinner man inga val med.

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

Senaste inläggen

Sverige vann mot Finland!

Tillsammans med över 10 000 andra var jag och såg svenska herrlandslaget vinna mot våra grannar Finland torsdag kväll. Sverige är ett land där basketen är

Läs mer »

Regeringsombildning var god dröj

Den senaste tidens politiska händelser illustrerar väl hur komplicerat det politiska landskapet är idag med omfattande förhandlingar mellan partierna för att få till en majoritet

Läs mer »

Ett Europa under press

Det vi nu sett ske i Ukraina och vid gränsen mot Polen är den nya typ av krigföring Ryssland och deras allierade Vitryssland är redo

Läs mer »

Niklas Nordström

Dessa inlägg skrivs av mig, Niklas Nordström, och är mina personliga reflektioner kring aktuella frågor som diskuteras i nationella och internationella sammanhang. En blandning av texter och tankar om politik, samhällsförändringar, näringsliv och ekonomi.

en_USEN